The urban heritage of Philipsburg, Netherlands Antilles, 2001

In 2000 is in opdracht van Kyoto University historisch onderzoek gedaan naar de stichting en ontwikkeling van Philipsburg op Sint Maarten. In het verlengde van dat onderzoek is in een bezoek met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan St. Maarten, St. Eustatius en Saba de staat van (beleid ten aanzien van) cultureel erfgoed in kaart gebracht.